Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
בוא האביב במשגב
מושב 5 מתוך 6 תאריך: 24/02/20 סניף: קריות/חיפה מקדם: 5.72
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 בלוזר קובי - כרמי כרמלה 59.52 18617 2804 5 קריות
1 שטריך אליעזר - רונן עמוס 59.52 40844 18615 5 קריות
3 נהיר דפנה - ישורון ישראל 58.73 18781 18609 3 קריות
4 פולק ברוניה - פרידמן יוסף 53.97 18620 23589 2 כרמיאל/קריות
5 אורנשטיין טינה - גוזלן משה 47.22 42759 19264   קריות
6 ויסמן צבי - קריינדלר מיכאל ד"ר 42.06 19267 5441   כרמיאל
6 לילינג נעמי - אלפר פיליפ 42.06 41340 41112   קריות/ לא חבר בהתאגדות
8 ליפשיץ מרים - ליטן כרמלה 36.90 18608 20976   לא חבר בהתאגדות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 טרגר דרור - בן נאים אהוד 64.68 3805 777 5 קריות
2 מורוזנסקי לאוניד - פולק ישי 59.13 24822 893 4 כרמיאל
3 וגנר-אביטל יעל - בן משה גיורא 57.94 40386 23310 3 כרמיאל/קריות
4 סליגסון בברלי - סליגסון יואל 54.37 40203 40581 2 קריות
5 פיבלמן שושי - פיבלמן צבי 44.44 40908 9650   קריות
6 פלדמן ברברה - זטלר שולה 42.86 18862 18863   קריות
7 פרידברג ג'ק - פרידברג ג'ניס 41.27 41342 42221   קריות
8 ברלוביץ זינה - אפשטיין דוד 35.32 42252 40890   קריות