Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
בוא האביב במשגב
מושב 6 מתוך 6 תאריך: 02/03/20 סניף: קריות/חיפה מקדם: 6.32
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 בלוזר קובי - כרמי כרמלה 55.09 18617 2804 5 קריות
2 פולק ברוניה - פרידמן יוסף 53.90 18620 23589 4 כרמיאל/קריות
3 דגון אסתר - ארליך רחל 51.12 18612 18780 3 קריות
4 נהיר דפנה - ישורון ישראל 49.01 18781 18609   קריות
5 ויסמן צבי - קריינדלר מיכאל ד"ר 47.55 19267 5441   כרמיאל
6 אורנשטיין טינה - גוזלן משה 47.50 42759 19264   קריות
7 פלדמן ברברה - זטלר שולה 45.70 18862 18863   קריות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 מורוזנסקי לאוניד - פולק ישי 75.86 24822 893 5 כרמיאל
2 וגנר-אביטל יעל - בן משה גיורא 61.57 40386 23310 4 כרמיאל/קריות
3 טרגר דרור - בן נאים אהוד 47.82 3805 777   קריות
4 פרידברג ג'ק - פרידברג ג'ניס 42.53 41342 42221   קריות
5 פיבלמן שושי - פיבלמן צבי 41.73 40908 9650   קריות
6 סליגסון בברלי - סליגסון יואל 41.20 40203 40581   קריות
7 ברלוביץ זינה - אפשטיין דוד 38.75 42252 40890   קריות