Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
ימי חמישי בערב
מושב 3 מתוך 4 תאריך: 20/02/20 סניף: הלוחם אפקה מקדם: 14.50
מנהל תחרות: מינץ יעקב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 גיא חנה - לויתן שרה 59.09 9306 23836 13 ת"א - בית הלוחם אפקה
2 עזורי איוון - שיראזי שושנה 56.25 2425 5801 11 ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת השרון
3 אגוזי נילי - אגוזי אילן 55.49 11419 11420 9 ת"א - בית הלוחם אפקה
3 סולניק אריה - בלאט לובומיר 55.49 3038 16453 9 ת"א - אביבים
5 זמיר גורי - וינר שמואל 55.30 40655 19458 5 ת"א - בית הלוחם אפקה
6 ארצי מרגלית - בלס יהודית 52.46 3347 1187 4 ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - אביבים
6 קוזיק סוניה - בן עמי יעקב 52.46 20776 9021 4 ת"א - בית הלוחם אפקה/ לא חבר בהתאגדות
8 פולק ג'ו - ליפין סוזי 50.76 23835 4923 3 ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - אביבים
9 גביש יורם - לייפר רולנדה 49.05 9773 9888   רמת השרון
10 קסירר אסתר - וולפיילר שרה 46.59 10117 41638   ת"א - אביבים/ת"א - בית הלוחם אפקה
11 קרסו יעקב - צווקר מריאנה 46.40 6312 2943   ת"א - בית הלוחם אפקה
12 פיק מיכל - בן-דוד לאה 45.45 7318 7319   פ"ת - אם המושבות/גבעתיים - ברידג' 4 פאן
13 נחום ארז - רשף דבורה 45.27 22567 1665   ת"א - בית הלוחם אפקה
14 טל אלה - סבו אהובה 42.23 9215 708   לא חבר בהתאגדות /ת"א - בית הלוחם אפקה
15 נאור אירית - אללוף אסתר 37.69 12215 19470   לא חבר בהתאגדות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 לבל טליה - גלברד מרדכי 72.54 10397 612 13 רמת השרון/ת"א - אביבים
2 ללוש יעל - מיוחס מושיקו 59.47 13303 14777 11 חולון - הקנטרי/נס ציונה
3 דנציגר אלכס - ורם מנחם 58.33 3258 6393 9 רמת השרון/ לא חבר בהתאגדות
4 בן בסט מלאכי - בן בסט גלילה 54.17 12515 12514 7 ת"א - בית הלוחם אפקה
5 אטס יצחק - נוה יאיר 51.52 10111 1326 5 לא חבר בהתאגדות
6 שגיב אירית - אטלס יעקב 51.33 15817 2467 4 ת"א - אביבים
7 רז בן-ציון - בלס רמי 50.95 4056 1188 4 ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - אביבים
8 דורי צביה - דורי ישראל 50.19 4507 4506 3 ת"א - בית הלוחם אפקה
9 מור מוטי - מור ליבי 47.92 14257 14258   רמת השרון
10 זומר יגאל - מיטלמן אפרים 47.35 6766 19912   ת"א - בית הלוחם אפקה/ לא חבר בהתאגדות
11 פרחי לינה - נאמן אריה 44.32 15050 8734   ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - אביבים
12 גולדפינגר חנה - כסיף דפנה 42.80 5511 18218   לא חבר בהתאגדות /ת"א - בית הלוחם אפקה
13 חייט קלרה - סיוני מרדכי 42.23 6954 11418   לא חבר בהתאגדות /ת"א - בית הלוחם אפקה
14 גולובי שרי - לבינסקי יעל 41.29 12859 18016   לא חבר בהתאגדות /גבעתיים - ברידג' 4 פאן
15 ברודט ירח - ברודט ענת 35.61 17868 14107   רמת השרון