Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
סגל קרייתי 2020 - בית ב' מחזור 3
מושב 1 מתוך 5 תאריך: 05/02/20 סניף: קריות/חיפה מקדם: 16.34
מנהל תחרות: מונטאנו אאורליה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 תמיר טובה - בייצר מוטי 33.0 667 12001 9 קריות/חיפה כרמל
2 פלור יהודה - אידלמן עזרא 15.0 1813 1812 7 קריות/נהריה
3 בר רבקה - מאר ריבי 13.0 4002 11346 6 קריות
4 הרשקוביץ בלו - שר יהושע 12.0 5340 787 4 לא חבר בהתאגדות /קריות
5 ארד יאיר - גוטמן סרג'יו -4.0 14431 9644   קריות/ לא חבר בהתאגדות
6 קוגן זאב - גונן שרה -11.0 13018 5363   לא חבר בהתאגדות
7 גולדשטיין יעקב - מלמד אהרון -19.0 16756 14116   לא חבר בהתאגדות /קריות
8 פייטלוביץ רחל - כהן בתיה -34.0 3496 8275   קריות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 תמרי אבא - גולדשמידט נחמן 30.0 11063 10404 9 קריות/ לא חבר בהתאגדות
2 דרמר שלמה - בן מאיר יוסף 22.0 1911 808 7 קריות/ לא חבר בהתאגדות
3 בוך משה - טל ישראל -1.0 1864 1780   כפר תבור
4 לייבוביץ אנטון - סולומוביץ אורי -7.0 10306 4177   קריות
5 שני גילה - עמיר מירה -9.0 14956 2508   חיפה כרמל/חיפה - בית הלוחם
6 שדות עמק - דניאל אוסאמה -10.0 40166 23682   עמק יזרעאל/ לא חבר בהתאגדות
7 שניידר מיכאל - שניידר טובה -12.0 4525 11949   קריות
8 שקד יצחק - לוי אבי -18.0 5414 5415   קריות