Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
סגל קרייתי 2020 - בית ב' מחזור 3
מושב 3 מתוך 5 תאריך: 19/02/20 סניף: קריות/חיפה מקדם: 14.06
מנהל תחרות: מונטאנו אאורליה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 שדות עמק - דניאל אוסאמה 39.0 40166 23682 8 עמק יזרעאל/ לא חבר בהתאגדות
2 לייבוביץ אנטון - סולומוביץ אורי 19.0 10306 4177 7 קריות
3 תמיר טובה - בייצר מוטי 17.0 667 12001 5 קריות/חיפה כרמל
3 גולדשטיין יעקב - מלמד אהרון 17.0 16756 14116 5 לא חבר בהתאגדות /קריות
5 הרשקוביץ בלו - שר יהושע 4.0 5340 787 3 לא חבר בהתאגדות /קריות
6 ארד יאיר - גוטמן סרג'יו -25.0 14431 9644   קריות/ לא חבר בהתאגדות
7 פייטלוביץ רחל - כהן בתיה -30.0 3496 8275   קריות
8 אפשטיין אהרון - אביזמר פני -58.0 24727 5090   קריות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ירוס מיכאל - בן נחום גילי 24.0 40706 17526 8 חיפה כרמל
2 שקד יצחק - לוי אבי 18.0 5414 5415 7 קריות
3 שני גילה - עמיר מירה 15.0 14956 2508 5 חיפה כרמל/חיפה - בית הלוחם
4 תמרי אבא - גולדשמידט נחמן 14.0 11063 10404 4 קריות/ לא חבר בהתאגדות
5 בר רבקה - מאר ריבי 12.0 4002 11346 3 קריות
6 בוך משה - טל ישראל 6.0 1864 1780 3 כפר תבור
7 שניידר מיכאל - שניידר טובה 3.0 4525 11949 2 קריות
8 בן עוזיון מלכה - בן עוזיון עופר -75.0 7776 23-58   קריות/ לא חבר בהתאגדות