Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
סגל קרייתי 2020 - בית ב' מחזור 3
מושב 5 מתוך 5 תאריך: 04/03/20 סניף: קריות/חיפה מקדם: 17.25
מנהל תחרות: מונטאנו אאורליה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ויינשטיין אבישי - מרקוביץ רוני 49.0 5419 8215 8 קריות
2 פלור יהודה - אידלמן עזרא 29.0 1813 1812 6 קריות/נהריה
3 ירוס מיכאל - בן נחום גילי 20.0 40706 17526 5 חיפה כרמל
4 גולדשטיין יעקב - מלמד אהרון 11.0 16756 14116 4 לא חבר בהתאגדות /קריות
5 תמיר טובה - בייצר מוטי -19.0 667 12001   קריות/חיפה כרמל
6 קוגן זאב - גונן שרה -26.0 13018 5363   לא חבר בהתאגדות
7 הרשקוביץ בלו - שר יהושע -49.0 5340 787   לא חבר בהתאגדות /קריות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 דרמר שלמה - בן מאיר יוסף 47.0 1911 808 8 קריות/ לא חבר בהתאגדות
2 שדות עמק - דניאל אוסאמה 7.0 40166 23682 6 עמק יזרעאל/ לא חבר בהתאגדות
3 בר רבקה - מאר ריבי 6.0 4002 11346 5 קריות
4 בוך משה - טל ישראל 2.0 1864 1780 4 כפר תבור
5 שניידר מיכאל - שניידר טובה -18.0 4525 11949   קריות
6 שני גילה - עמיר מירה -22.0 14956 2508   חיפה כרמל/חיפה - בית הלוחם
7 תמרי אבא - גולדשמידט נחמן -34.0 11063 10404   קריות/ לא חבר בהתאגדות