Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
גביע הנריק לקנר
מושב 2 מתוך 7 תאריך: 09/03/20 סניף: קריות/חיפה מקדם: 8.79
מנהל תחרות: עמית אסף

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 שיפמן פרנסלין - בונשטיין מנחם 70.83 13809 8193 4 קריות
2 הספל ראובן - לוי אנה 62.50 19417 19412 3 לא חבר בהתאגדות /קריות
3 קוגן זאב - גונן שרה 50.00 13018 5363 2 לא חבר בהתאגדות
4 מלמד רות - דוד דינה 45.83 14117 8274   קריות
5 זהבי יוסף - למדן אורי 44.44 13806 21916   קריות/ לא חבר בהתאגדות
6 אופן מרדכי - קוטלרו אלי 43.06 19399 20977   לא חבר בהתאגדות
7 כהן יהודית - בליצבלאו ויקי 33.33 14043 16105   קריות