Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
פסח (בוקר ד)
מושב 1 מתוך 6 תאריך: 04/03/20 סניף: קריות/חיפה מקדם: 5.70
מנהל תחרות: מונטאנו אאורליה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ירושלמי בת-שבע - לבנברג שושנה 55.94 41114 41116 3 לא חבר בהתאגדות
2 פרוינד מיכאל - הלמר יהושע 51.88 23730 41644 2 קריות
2 גילדין אלכסנדר - אמדור דוד 51.88 41118 40960 2 קריות
4 כוכבי אלי - בייצר מוטי 49.84 18027 12001   קריות/חיפה כרמל
5 בוימל דבורה - גונן שרה 40.47 13904 5363   קריות/ לא חבר בהתאגדות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 בליצבלאו ויקי - אלכס 71.09 16105 23-3 3 קריות/ לא חבר בהתאגדות
2 מזרח איתמר - מזרח עפרה 53.44 10813 10814 2 קריות
3 מיכאילוביץ דניאלה - קופל רוזיקה 50.78 19979 20150 2 קריות/ לא חבר בהתאגדות
4 יעקב אהובה - אופן מרדכי 43.75 11903 19399   לא חבר בהתאגדות
5 גוטליב פרנסיס - יעקב 30.94 42809 23-2   לא חבר בהתאגדות