Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
פסח (בוקר ד)
מושב 2 מתוך 6 תאריך: 11/03/20 סניף: קריות/חיפה מקדם: 7.33
מנהל תחרות: מונטאנו אאורליה
נא לעקוב אחרי ההודעות באתר

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 כוכבי אלי - בייצר מוטי 58.33 18027 12001 6 קריות/חיפה כרמל
2 בוימל דבורה - גונן שרה 57.94 13904 5363 5 קריות/ לא חבר בהתאגדות
3 גורן גד - ירושלמי בת-שבע 57.41 21209 41114 4 לא חבר בהתאגדות
4 יעקב אהובה - אופן מרדכי 50.79 11903 19399 3 לא חבר בהתאגדות
5 דופלט יוסף - ליאור רפי 49.07 15741 15740   חיפה כרמל
6 פרוינד מיכאל - הלמר יהושע 48.15 23730 41644   קריות
7 מיכאילוביץ דניאלה - סורס אגי 46.30 19979 24242   קריות
8 בליצבלאו ויקי - דוד דינה 43.52 16105 8274   קריות
9 מזרח איתמר - מזרח עפרה 37.04 10813 10814   קריות