Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
פסח במשגב
מושב 1 מתוך 6 תאריך: 09/03/20 סניף: קריות/חיפה מקדם: 6.23
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ויסמן צבי - קריינדלר מיכאל ד"ר 56.79 19267 5441 5 קריות/כרמיאל
2 מורוזנסקי לאוניד - צבעוני פנחס 56.48 24822 5435 4 כרמיאל
3 דגון אסתר - ארליך רחל 56.42 18612 18780 3 קריות
4 לילינג נעמי - פרידמן יוסף 53.86 41340 23589 2 קריות
5 שטריך אליעזר - דונציס דוד 53.01 40844 21296 2 קריות/כרמיאל
6 בלוזר קובי - כרמי כרמלה 47.30 18617 2804   קריות
7 סליגסון יואל - סליגסון בברלי 43.75 40581 40203   קריות
8 אורנשטיין טינה - גוזלן משה 31.33 42759 19264   קריות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 בן נאים אהוד - טרגר דרור 64.62 777 3805 5 קריות/ לא חבר בהתאגדות
2 וגנר-אביטל יעל - בן משה גיורא 57.01 40386 23310 4 כרמיאל/קריות
3 פיבלמן שושי - פיבלמן צבי 53.90 40908 9650 3 קריות
4 פרידברג ג'ק - פרידברג ג'ניס 49.93 41342 42221   קריות
5 מנדר ענת - איבן פרל 43.98 40603 23-21   כרמיאל/ לא חבר בהתאגדות
6 פלדמן ברברה - זטלר שולה 43.32 18862 18863   קריות
7 ברלוביץ זינה - אפשטיין דוד 37.24 42252 40890   קריות