Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
פסח במשגב - HANDICAP
מושב 1 מתוך 6 תאריך: 09/03/20 סניף: קריות/חיפה מקדם: 6.23
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 דגון אסתר - ארליך רחל 57.78 18612 18780 5 קריות
2 ויסמן צבי - קריינדלר מיכאל ד"ר 56.66 19267 5441 4 כרמיאל
3 לילינג נעמי - פרידמן יוסף 56.22 41340 23589 3 קריות
4 מורוזנסקי לאוניד - צבעוני פנחס 53.85 24822 5435 2 כרמיאל
5 שטריך אליעזר - דונציס דוד 52.13 40844 21296 2 קריות/כרמיאל
6 סליגסון יואל - סליגסון בברלי 46.12 40581 40203   קריות
7 בלוזר קובי - כרמי כרמלה 44.42 18617 2804   קריות
8 אורנשטיין טינה - גוזלן משה 32.19 42759 19264   קריות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 בן נאים אהוד - טרגר דרור 60.48 777 3805 5 קריות
2 וגנר-אביטל יעל - בן משה גיורא 55.13 40386 23310 4 כרמיאל/קריות
3 פיבלמן שושי - פיבלמן צבי 53.52 40908 9650 3 קריות
4 פרידברג ג'ק - פרידברג ג'ניס 52.55 41342 42221 2 קריות
5 מנדר ענת - איבן פרל 44.54 40603 23-21   כרמיאל/ לא חבר בהתאגדות
6 פלדמן ברברה - זטלר שולה 41.94 18862 18863   קריות
7 ברלוביץ זינה - אפשטיין דוד 39.85 42252 40890   קריות