Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
סגל קרייתי בית ב' - מחזור 4
מושב 1 מתוך 4 תאריך: 11/03/20 סניף: קריות/חיפה מקדם: 16.59
מנהל תחרות: מונטאנו אאורליה
נא לעקוב אחרי ההודעות באתר

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 לייבו אדי - בן יהודה יהודית 78.0 850 2218 11 קריות/כרמיאל
2 בוך משה - טל ישראל 59.0 1864 1780 9 כפר תבור
3 ארד יאיר - גוטמן סרג'יו 22.9 14431 9644 7 קריות/ לא חבר בהתאגדות
4 גולדשטיין יעקב - מלמד אהרון 16.0 16756 14116 6 לא חבר בהתאגדות /קריות
5 בר רבקה - מאר ריבי 6.9 4002 11346 5 קריות
6 הרשקוביץ בלו - שר יהושע -9.1 5340 787   לא חבר בהתאגדות /קריות
7 מאר רוני - ארזיל אתי -16.0 11345 6825   קריות
8 לייבוביץ אנטון - סולומוביץ אורי -19.4 10306 4177   קריות
9 גל טיבור - פואה דורית -20.6 13841 11064   קריות
10 בייצר מוטי - תמיר טובה -59.4 12001 667   חיפה כרמל/קריות
11 כהן בתיה - פייטלוביץ רחל -70.0 8275 3496   קריות