Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
יום שבת אחהצ יולי
מושב 1 מתוך 4 תאריך: 04/07/20 סניף: רמת גן מקדם: 9.79
מנהל תחרות: ארנון גדי

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 אלון אדל - כהן שמואל 62.50 17028 4938 6 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
2 לביא משה - בולוז רודק 53.13 24415 40956 5 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
3 גולדברג חנה - קלר ירקונה 52.50 9814 4336 4 גבעתיים - ברידג' 4 פאן/ לא חבר בהתאגדות
4 מרידך תקוה - אדלר דינר פרידה 51.25 22668 22582 3 ר"ג - מרום נווה
5 דיין חי - רבין עידן 46.25 23122 24419   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
6 גולוס אילנה - גוטמן שושנה 42.50 18441 3884   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
7 אסטליין מרילה - חלפון סימה 41.25 40900 40984   גבעתיים - ברידג' 4 פאן