Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום שני בוקר אוגוסט
מושב 2 מתוך 5 תאריך: 17/08/20 סניף: רמת גן מקדם: 8.50
מנהל תחרות: ארנון גדי

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 חלמיש רבקה - צור נאוה 60.00 16930 40772 3 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
1 שחם מוטי - גולדברג חנה 60.00 21057 9814 3 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
3 מרידך תקוה - אדלר דינר פרידה 47.50 22668 22582   ר"ג - מרום נווה
4 שריג בועז - ארנון גדי 42.50 40884 4592   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
5 דריהר אילנה - אורבך כרמלה 40.00 20772 20773   לא חבר בהתאגדות