Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום שני בוקר אוגוסט
מושב 3 מתוך 5 תאריך: 24/08/20 סניף: רמת גן מקדם: 9.58
מנהל תחרות: ארנון גדי

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 שריג בועז - ארנון גדי 61.50 40884 4592 6 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
2 חלמיש רבקה - צור נאוה 54.50 16930 40772 5 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
3 סגל קרל - סולקוביץ אלכס 49.00 40722 21945   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
3 אדלר דינר פרידה - פרץ אביבה 49.00 22582 163   ר"ג - מרום נווה/ת"א - כיכר המדינה
5 שחם מוטי - גולדברג חנה 45.00 21057 9814   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
6 דריהר אילנה - אורבך כרמלה 41.00 20772 20773   לא חבר בהתאגדות