Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
#9367 Pairs bridge4fun
מושב 2 מתוך 1 תאריך: 25/08/20 סניף: רמת גן
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות.

תוצאות כלליות
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 (רובוט) - בן חנוך סימה 65.12 ROBOT 3924 6 לא חבר בהתאגדות /ירושלים
2 עזורי איוון - כהן שמואל 62.65 2425 4938 5 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
3 אופן משה - ארנון גדי 58.95 6455 4592 4 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
4 לנדאו נעם - קונר מאיר 57.10 40840 20337 3 מבואות חרמון/גבעתיים - ברידג' 4 פאן
5 (רובוט) - פארי אהרון 56.48 ROBOT 14383 2 לא חבר בהתאגדות /ר"ג - מרום נווה
6 (רובוט) - אלקלעי משה 55.56 ROBOT 21482 2 לא חבר בהתאגדות /גבעתיים - ברידג' 4 פאן
7 לובצקי חנה - תדמור אורי 54.01 22664 40088 2 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
8 מוסקוביץ ליליאנה - גולדורגר חנה 53.70 16129 12098 1 גבעתיים - ברידג' 4 פאן/ת"א - כיכר המדינה
9 (רובוט) - מאירוביץ מיקי 52.78 ROBOT 9413 1 לא חבר בהתאגדות /גבעתיים - ברידג' 4 פאן
10 רבינוביץ דורון - מנדלאי אמי 52.78 17285 17340 1 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
11 אורנשטיין איתן - קונפינו יוסי 52.16 801 6516 1 חיפה כרמל/גבעתיים - ברידג' 4 פאן
12 פדלון אורה - קויפמן בלהה 49.38 24901 25010   ר"ג - מרום נווה
13 (רובוט) - פז אפי 48.15 ROBOT 7966   לא חבר בהתאגדות /ר"ג - מרום נווה
14 פטלאך ריטה - לרנר מנחם 47.22 40125 24584   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
15 וולפגור אתי - אמדו דליה 47.22 20331 40356   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
16 שרון חנה - חליפי לידיה 41.98 4073 10704   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
17 (רובוט) - שפיגל זהבה 40.43 ROBOT 15761   לא חבר בהתאגדות /גבעתיים - ברידג' 4 פאן
18 janbrodaty - hdlorider 39.81 janbrodaty hdlorider   לא חבר בהתאגדות
19 שחק אורה - ספיר לאה 34.88 40899 40876   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
20 nizani r - זלאיט לבנה 29.63 nizani r 2782   לא חבר בהתאגדות /גבעתיים - ברידג' 4 פאן