Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום רביעי בוקר קנטרי ספטמבר
מושב 2 מתוך 4 תאריך: 09/09/20 סניף: רמת גן מקדם: 8.77
מנהל תחרות: ארנון גדי

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 לביא משה - שחם מוטי 62.42 24415 21057 10 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
2 פרץ אביבה - גולדברג חנה 60.00 163 9814 8 ת"א - כיכר המדינה/גבעתיים - ברידג' 4 פאן
3 שריג בועז - ארנון גדי 55.83 40884 4592 6 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
4 לסטר מאיר - קונר מאיר 52.60 17524 20337 5 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
5 וולפגור אתי - כהן איציק 51.90 20331 22412 4 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
6 חלמיש רבקה - צור נאוה 49.83 16930 40772   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
7 מרידך תקוה - לבינסקי יעל 49.80 22668 18016   ר"ג - מרום נווה/גבעתיים - ברידג' 4 פאן
8 ברסלר חוה - אידלוביץ חנה 49.00 40999 41000   ר"ג - מרום נווה
9 לובצקי חנה - תדמור אורי 47.67 22664 40088   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
10 סגל קרל - סולקוביץ אלכס 44.70 40722 21945   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
11 גלטמן מרים - גולדברג אבי 43.00 11910 40090   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
12 מינץ מיכאל - בראיינין אירנה 40.92 42610 42611   לא חבר בהתאגדות
13 כהן עדנה - פולנסקי לילי 40.83 21003 17343   ר"ג - מרום נווה/ לא חבר בהתאגדות