Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום רביעי בוקר קנטרי ספטמבר - HANDICAP
מושב 2 מתוך 4 תאריך: 09/09/20 סניף: רמת גן מקדם: 8.77
מנהל תחרות: ארנון גדי

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 לביא משה - שחם מוטי 61.05 24415 21057 10 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
2 פרץ אביבה - גולדברג חנה 55.63 163 9814 8 ת"א - כיכר המדינה/גבעתיים - ברידג' 4 פאן
3 לסטר מאיר - קונר מאיר 53.23 17524 20337 6 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
4 שריג בועז - ארנון גדי 52.97 40884 4592 5 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
5 ברסלר חוה - אידלוביץ חנה 52.38 40999 41000 4 ר"ג - מרום נווה
6 חלמיש רבקה - צור נאוה 51.97 16930 40772 3 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
7 וולפגור אתי - כהן איציק 50.28 20331 22412 3 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
8 מרידך תקוה - לבינסקי יעל 48.93 22668 18016   ר"ג - מרום נווה/גבעתיים - ברידג' 4 פאן
9 לובצקי חנה - תדמור אורי 46.8 22664 40088   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
10 מינץ מיכאל - בראיינין אירנה 45.3 42610 42611   לא חבר בהתאגדות
11 סגל קרל - סולקוביץ אלכס 44.83 40722 21945   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
12 גלטמן מרים - גולדברג אבי 42.88 11910 40090   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
13 כהן עדנה - פולנסקי לילי 42.22 21003 17343   ר"ג - מרום נווה/ לא חבר בהתאגדות