Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
יום רביעי בוקר קנטרי ספטמבר
מושב 3 מתוך 4 תאריך: 16/09/20 סניף: רמת גן מקדם: 8.80
מנהל תחרות: ארנון גדי

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 וולפגור אתי - כהן איציק 63.50 20331 22412 8 רמת גן - ברידג' 4 פאן
2 ציפין עודד - פולנסקי לילי 56.50 17725 17343 7 רמת גן - ברידג' 4 פאן/ לא חבר בהתאגדות
3 לביא משה - שחם מוטי 55.00 24415 21057 5 רמת גן - ברידג' 4 פאן
4 שריג בועז - ארנון גדי 52.50 40884 4592 4 לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
5 לובצקי חנה - תדמור אורי 52.00 22664 40088 3 רמת גן - ברידג' 4 פאן
6 גולדברג חנה - לסטר מאיר 46.50 9814 17524   רמת גן - ברידג' 4 פאן
7 גלטמן מרים - גולדברג אבי 46.00 11910 40090   לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
8 לבינסקי יעל - גפטר קליר 45.50 18016 1223   לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
9 חלמיש רבקה - צור נאוה 44.00 16930 40772   לא חבר בהתאגדות
10 מינץ מיכאל - בראיינין אירנה 38.50 42610 42611   לא חבר בהתאגדות