Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
יום רביעי בוקר קנטרי ספטמבר - HANDICAP
מושב 3 מתוך 4 תאריך: 16/09/20 סניף: רמת גן מקדם: 8.80
מנהל תחרות: ארנון גדי

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 וולפגור אתי - כהן איציק 61.9 20331 22412 8 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
2 ציפין עודד - פולנסקי לילי 57.4 17725 17343 7 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
3 לביא משה - שחם מוטי 53.65 24415 21057 5 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
4 לובצקי חנה - תדמור אורי 51.15 22664 40088 4 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
5 שריג בועז - ארנון גדי 49.65 40884 4592   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
6 גולדברג חנה - לסטר מאיר 46.65 9814 17524   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
7 חלמיש רבקה - צור נאוה 46.15 16930 40772   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
8 גלטמן מרים - גולדברג אבי 45.9 11910 40090   לא חבר בהתאגדות /גבעתיים - ברידג' 4 פאן
9 לבינסקי יעל - גפטר קליר 44.65 18016 1223   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
10 מינץ מיכאל - בראיינין אירנה 42.9 42610 42611   לא חבר בהתאגדות