Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
ירושלים - שלישי בוקר - פברואר מרץ 2021
מושב 5 מתוך 9 תאריך: 02/03/21 סניף: ירושלים מקדם: 9.90
מנהל תחרות: ניימן עירית
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 (רובוט) - ינר יובל 59.78 ROBOT 10981 9 לא חבר בהתאגדות /פ"ת - אם המושבות
2 (רובוט) - אקרמן ראובן 58.32 ROBOT 3799 7 לא חבר בהתאגדות /ירושלים
3 (רובוט) - ימין דוד 58.22 ROBOT 40064 5 לא חבר בהתאגדות /רעננה - ההגנה
4 (רובוט) - Rb123arash 58.14 ROBOT Rb123arash   לא חבר בהתאגדות
5 fata3 - hd1200tu 55.81 fata3 hd1200tu   לא חבר בהתאגדות
6 (רובוט) - גבע חיים 55.76 ROBOT 810 3 לא חבר בהתאגדות /כפר סבא
7 (רובוט) - willfredj 55.49 ROBOT willfredj   לא חבר בהתאגדות
8 קרמנשהי אריה - קשת דוד 55.47 24625 16997 3 ירושלים
9 (רובוט) - אהרוני אבי 55.01 ROBOT 4587 2 לא חבר בהתאגדות /חיפה - רמת אלון
10 (רובוט) - כהן אבנר 53.53 ROBOT 9199 1 לא חבר בהתאגדות /ירושלים
11 (רובוט) - ליבוביץ דוד 53.49 ROBOT 18294 1 לא חבר בהתאגדות /כפר סבא
12 אלול סימה - שחל אריה 53.40 11811 11897 2 כפר סבא
13 (רובוט) - אופיר מאירה 52.21 ROBOT 14620 1 לא חבר בהתאגדות /ירושלים
14 (רובוט) - מיכאלי נפתלי 51.48 ROBOT 10767 1 לא חבר בהתאגדות /ירושלים
15 רז אמנון - רז מזל 51.00 12306 14589 2 י"ם - בית בלגיה/ירושלים
16 נחמיאס יהודית - שנפ שולמית 50.98 6844 4513   ירושלים
17 הס רנה - בך ורדה 50.77 2041 4529 2 ירושלים
18 לבקוביץ אהרון - נגר זאן קלוד 49.99 42019 17217   ירושלים
19 (רובוט) - אלקלעי משה 49.64 ROBOT 21482   לא חבר בהתאגדות /גבעתיים - ברידג' 4 פאן
20 bmlev - ashne 48.40 bmlev ashne   לא חבר בהתאגדות
21 (רובוט) - הרדון עפרה 46.70 ROBOT 14930   לא חבר בהתאגדות /י"ם - מרכז הברידג'
22 גרינשפן אורי - רום מרים 46.67 16335 23497   ירושלים/סביון - קרית אונו
23 אשכנזי אברהם - חשין אסתר 46.59 24937 23719   רעננה - ההגנה
24 שילה תמר - גרינברג רבקה 46.44 18633 6452   ירושלים
25 חסין נטשה - ירדני יעל 46.38 19019 15266   ירושלים
26 (רובוט) - ברדיצבסקי ולדימיר 45.30 ROBOT 40837   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
27 (רובוט) - רייניץ שלמה 44.00 ROBOT 42542   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
28 אביר יעל - שזיפי חנה 43.96 41631 983   ירושלים/ת"א - כיכר המדינה
29 אבנר ברי - בוגנים אתי 43.00 6475 17901   ירושלים
30 רפאלי דוד - כהן שבתאי 41.31 4087 14630   י"ם - מרכז הברידג'
31 (רובוט) - פוקס אריק 40.67 ROBOT 42907   לא חבר בהתאגדות /טבעון - רקפת
32 רגב ציון - רז ניסן 32.10 19132 15461   ירושלים