Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
ירושלים - שלישי בוקר - פברואר מרץ 2021
מושב 6 מתוך 9 תאריך: 09/03/21 סניף: ירושלים מקדם: 9.98
מנהל תחרות: ניימן עירית
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 (רובוט) - פסרמן רחל 62.72 ROBOT 8580   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
2 אביר יעל - שזיפי חנה 57.87 41631 983 6 ירושלים/ת"א - כיכר המדינה
3 קריספי ניסים - מנדלבאום יצחק 57.22 4534 2054 5 ירושלים
4 (רובוט) - כהן אבנר 57.15 ROBOT 9199 4 לא חבר בהתאגדות /ירושלים
5 (רובוט) - ינר יובל 56.89 ROBOT 10981 3 לא חבר בהתאגדות /פ"ת - אם המושבות
6 (רובוט) - deepblue66 55.58 ROBOT deepblue66   לא חבר בהתאגדות
7 (רובוט) - ספיר עוזי 53.52 ROBOT 42970 2 לא חבר בהתאגדות /ירושלים
8 (רובוט) - עקנין רות 53.40 ROBOT 5054 2 לא חבר בהתאגדות /אילת
9 (רובוט) - רייניץ שלמה 52.81 ROBOT 42542 1 לא חבר בהתאגדות /ירושלים
10 הרדון ויליאם - רפאלי דוד 52.51 17700 4087   לא חבר בהתאגדות /י"ם - מרכז הברידג'
11 רגב נחום - קשת דוד 51.97 18285 16997 1 ירושלים
12 (רובוט) - נתן מיכה 51.55 ROBOT 12111 1 לא חבר בהתאגדות /פ"ת - ויצו
13 הס רנה - בך ורדה 49.95 2041 4529   ירושלים
14 טננהאוז אסתר - גרינשפן אורי 49.74 15264 16335   ירושלים
15 (רובוט) - אקרמן ראובן 49.69 ROBOT 3799   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
16 (רובוט) - כץ שרה 49.44 ROBOT 14791   לא חבר בהתאגדות /נהריה - לב הצפון
17 (רובוט) - ימין דוד 48.13 ROBOT 40064   לא חבר בהתאגדות /רעננה - ההגנה
18 (רובוט) - Lord_mein 47.69 ROBOT Lord_mein   לא חבר בהתאגדות
19 כליף אילנה - יעקב מלכה 47.55 11003 14220   רמת השרון/י"ם - מרכז הברידג'
20 לבקוביץ אהרון - נגר זאן קלוד 47.14 42019 17217   ירושלים
21 חסין נטשה - ירדני יעל 46.47 19019 15266   ירושלים
22 pevi - hd1200tu 46.32 pevi hd1200tu   לא חבר בהתאגדות
23 אופיר מאירה - שזיפי אילן 45.48 14620 984   ירושלים/ת"א - כיכר המדינה
24 שילה תמר - גרינברג רבקה 43.75 18633 6452   ירושלים
25 אבנר ברי - בוגנים אתי 43.43 6475 17901   ירושלים
26 (רובוט) - דיין רחל 43.26 ROBOT 40734   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
27 אשכנזי אברהם - חשין אסתר 42.54 24937 23719   רעננה - ההגנה
28 רז אמנון - רז מזל 33.37 12306 14589   י"ם - בית בלגיה/ירושלים