Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
ירושלים - שלישי בוקר - פברואר מרץ 2021
מושב 7 מתוך 9 תאריך: 16/03/21 סניף: ירושלים מקדם: 10.52
מנהל תחרות: ניימן עירית
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 (רובוט) - אקרמן ראובן 71.21 ROBOT 3799 7 לא חבר בהתאגדות /ירושלים
2 (רובוט) - פרץ שמואל 61.87 ROBOT 16618 6 לא חבר בהתאגדות /כפר סבא
3 (רובוט) - ינר יובל 60.35 ROBOT 10981 5 לא חבר בהתאגדות /פ"ת - אם המושבות
4 שילה תמר - גרינברג רבקה 59.09 18633 6452 4 ירושלים
5 pevi - hd1200tu 58.84 pevi hd1200tu   לא חבר בהתאגדות
6 אשכנזי אברהם - חשין אסתר 55.81 24937 23719 2 רעננה - ההגנה
7 (רובוט) - אהרוני אבי 55.30 ROBOT 4587 2 לא חבר בהתאגדות /חיפה - רמת אלון
8 (רובוט) - גרינשפן אורי 54.80 ROBOT 16335 1 לא חבר בהתאגדות /ירושלים
9 (רובוט) - פייזר מרים 52.27 ROBOT 42164 1 לא חבר בהתאגדות /ירושלים
10 אביר יעל - שזיפי חנה 51.77 41631 983 1 ירושלים/ת"א - כיכר המדינה
11 הס רנה - בך ורדה 51.01 2041 4529 1 ירושלים
12 זייטמן מגי - מנדלבאום יצחק 48.99 2307 2054   י"ם - מרכז הברידג' /ירושלים
13 (רובוט) - ספיר עוזי 48.48 ROBOT 42970   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
14 (רובוט) - עקנין רות 46.46 ROBOT 5054   לא חבר בהתאגדות /אילת
15 פוקס אריק - רגב עשירה 45.96 42907 18286   טבעון - רקפת /ירושלים
16 רז אמנון - רז מזל 45.20 12306 14589   י"ם - בית בלגיה/ירושלים
17 רגב ציון - רז ניסן 43.94 19132 15461   ירושלים
18 שילה ראובן - ירדני יעל 43.69 17368 15266   ירושלים
19 אופיר מאירה - שזיפי אילן 42.42 14620 984   ירושלים/ת"א - כיכר המדינה
19 רגב נחום - רגב שרי 42.42 18285 42169   ירושלים
21 (רובוט) - ימין דוד 41.67 ROBOT 40064   לא חבר בהתאגדות /רעננה - ההגנה
22 (רובוט) - נתן מיכה 39.84 ROBOT 12111   לא חבר בהתאגדות /פ"ת - ויצו
23 חסין נטשה - קשת דוד 38.89 19019 16997   ירושלים
24 פרנקל גיורא - שחל אריה 37.88 13119 11897   כפר סבא