Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
ירושלים - רביעי בוקר - פברואר מרץ 2021
מושב 9 מתוך 9 תאריך: 31/03/21 סניף: ירושלים מקדם: 10.16
מנהל תחרות:
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 אופיר מאירה - שזיפי חנה 72.18 14620 983 8 ירושלים/ת"א - כיכר המדינה
2 רז אמנון - הרדון עפרה 63.00 12306 14930 7 י"ם - בית בלגיה/י"ם - מרכז הברידג'
3 (רובוט) - גרינשפן אורי 61.31 ROBOT 16335 5 לא חבר בהתאגדות /ירושלים
4 (רובוט) - אקרמן ראובן 60.97 ROBOT 3799 4 לא חבר בהתאגדות /ירושלים
5 (רובוט) - כהן אבנר 59.98 ROBOT 9199 3 לא חבר בהתאגדות /ירושלים
6 (רובוט) - שואל דוד 56.45 ROBOT 42068 3 לא חבר בהתאגדות /פולג- ברידג' פוינט
7 טננהאוז אסתר - ירדני יעל 56.31 15264 15266 2 ירושלים
8 רגב יורם - אלול סימה 55.51 15877 11811 2 כפר סבא
9 יאראק יהודית - קשת דוד 53.15 18998 16997 2 ירושלים
10 רז מזל - פורת רחל 53.12 14589 22538 1 ירושלים
11 (רובוט) - מישקין אריה 53.03 ROBOT 14925 1 לא חבר בהתאגדות /ירושלים
12 רפאלי דוד - כהן שבתאי 51.79 4087 14630 1 י"ם - מרכז הברידג'
13 שאצקי חוה - שאצקי שבתי 50.55 42506 42507 1 הרצליה - פיתוח/פולג- ברידג' פוינט
14 פרי סוזנה - שיינר אליעזר 50.54 22920 19131 1 ירושלים
15 (רובוט) - נתן מיכה 49.38 ROBOT 12111   לא חבר בהתאגדות /פ"ת - ויצו
16 (רובוט) - שחל אריה 49.15 ROBOT 11897   לא חבר בהתאגדות /כפר סבא
17 (רובוט) - ספיר עוזי 49.05 ROBOT 42970   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
18 חסין נטשה - ברדיצבסקי ולדימיר 48.44 19019 40837   ירושלים
19 (רובוט) - מרין רחל 48.36 ROBOT 16371   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
20 (רובוט) - ליבוביץ דוד 47.29 ROBOT 18294   לא חבר בהתאגדות /כפר סבא
21 (רובוט) - קרמנשהי אריה 47.01 ROBOT 24625   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
22 כליף אילנה - סביר נח 46.75 11003 14631   רמת השרון/ירושלים
23 (רובוט) - אלזם מרי 46.27 ROBOT 41938   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
24 שפט חנה - שרון זמירה 44.27 14990 19117   גבעתיים - ברידג' 4 פאן/סביון - קרית אונו
25 זייטמן מגי - מנדלבאום יצחק 42.70 2307 2054   י"ם - מרכז הברידג' /ירושלים
26 מעוז גסטון - בר-און דליה 42.30 42530 1189   נהריה - לב הצפון
27 רז ניסן - דנן אלן ארי 41.13 15461 21726   ירושלים
28 (רובוט) - פוקס אריק 37.23 ROBOT 42907   לא חבר בהתאגדות /טבעון - רקפת
29 נגר זאן קלוד - לבקוביץ אהרון 36.58 17217 42019   ירושלים
30 rosemaryrn - carolking 26.20 rosemaryrn carolking   לא חבר בהתאגדות