Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
דצמבר 20 מרץ 21 רדר
מושב 1 מתוך 12 תאריך: 29/11/20 סניף: בית בלגיה י"ם מקדם: 1.56
מנהל תחרות: רז אמנון

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר סניף
1 חדוה - יהודית 59.72 /43-002 /430002 לא חבר בהתאגדות
1 אלישיב מירה - רז צילה 59.72 20507 12307 י"ם - בית בלגיה
3 צבר רונית - יערי חוה 58.61 40025 17625 י"ם - מרכז הברידג' /ירושלים
4 אלבא - איילה 55.56 /43-004 /43-0010 לא חבר בהתאגדות
5 בר אל לייה - אידה 52.78 19951 /43-009 לא חבר בהתאגדות
6 רג'ואן ברטה - כהן פור יעל 43.06 21728 23631 י"ם - מרכז הברידג' / לא חבר בהתאגדות
7 שרה - זוהרה 41.67 /43-006 43-0061 לא חבר בהתאגדות
8 נוה - חיה 26.39 /43-0020 43-00115 לא חבר בהתאגדות