Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
דצמבר 20 מרץ 21 רדר
מושב 5 מתוך 12 תאריך: 06/02/21 סניף: בית בלגיה י"ם מקדם: 3.20
מנהל תחרות: רז אמנון

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר סניף
1 אלישיב מירה - רז צילה 65.83 20507 12307 י"ם - בית בלגיה
2 רז אמנון - יחיאלי אורנה 63.54 12306 40763 י"ם - בית בלגיה/ירושלים
3 ורשבסקי ציפי - תילי האס 54.38 22011 /43-0001 ירושלים/ לא חבר בהתאגדות
4 רג'ואן ברטה - כהן פור יעל 53.33 21728 23631 לא חבר בהתאגדות
5 האס דן - פרניקוף דוד 51.46 4600 11659 ירושלים/י"ם - מרכז הברידג'
6 שרה - זוהרה 48.75 /43-006 43-0061 לא חבר בהתאגדות
7 אלבא - איילה 46.67 /43-004 /43-0010 לא חבר בהתאגדות
8 בר אל לייה - עמליה 45.83 19951 /43-0052 לא חבר בהתאגדות
9 נוה - חיה 39.38 /43-0020 43-00115 לא חבר בהתאגדות
10 חדוה - ינקוביץ יהודית 30.83 /43-002 19143 לא חבר בהתאגדות /י"ם - מרכז הברידג'