Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
דצמבר 20 מרץ 21 רדר
מושב 6 מתוך 12 תאריך: 28/02/21 סניף: בית בלגיה י"ם מקדם: 3.55
מנהל תחרות: רז אמנון

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר סניף
1 האס דן - פרניקוף דוד 66.46 4600 11659 ירושלים/י"ם - מרכז הברידג'
2 צבר רונית - אנטין נורמן 57.50 40025 17173 י"ם - מרכז הברידג'
3 חדוה - ינקוביץ יהודית 57.29 /43-002 19143 לא חבר בהתאגדות /י"ם - מרכז הברידג'
4 רז אמנון - שוחט עזרא 51.88 12306 23726 י"ם - בית בלגיה/י"ם - מרכז הברידג'
5 אלישיב מירה - שולי 50.63 20507 /43-0029 י"ם - בית בלגיה/ לא חבר בהתאגדות
6 יחיאלי אורנה - תילי האס 47.71 40763 /43-0001 ירושלים/ לא חבר בהתאגדות
7 רז צילה - ורשבסקי ציפי 46.67 12307 22011 י"ם - בית בלגיה/ירושלים
8 רביב חוה - ובר 43.96 19956 /43-007 לא חבר בהתאגדות
9 שרה - זוהרה 42.92 /43-006 43-0061 לא חבר בהתאגדות
10 עמליה - רג'ואן ברטה 35.00 /43-0052 21728 לא חבר בהתאגדות