Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
דצמבר 20 מרץ 21 רדר
מושב 7 מתוך 12 תאריך: 07/03/21 סניף: בית בלגיה י"ם מקדם: 1.75
מנהל תחרות: רז אמנון

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר סניף
1 שוחט עזרא - ורשבסקי ציפי 72.08 23726 22011 י"ם - מרכז הברידג' /ירושלים
2 חדוה - ינקוביץ יהודית 67.92 /43-002 19143 לא חבר בהתאגדות /י"ם - מרכז הברידג'
3 רג'ואן ברטה - כהן פור יעל 66.88 21728 23631 לא חבר בהתאגדות
4 האס דן - פרניקוף דוד 60.21 4600 11659 ירושלים/י"ם - מרכז הברידג'
5 אלישיב מירה - שולי 52.50 20507 /43-0029 י"ם - בית בלגיה/ לא חבר בהתאגדות
6 יחיאלי אורנה - תילי האס 51.46 40763 /43-0001 ירושלים/ לא חבר בהתאגדות
7 אלבא - איילה 50.00 /43-004 /43-0010 לא חבר בהתאגדות
8 צבר רונית - יערי חוה 43.96 40025 17625 י"ם - מרכז הברידג' /ירושלים
9 בר אל לייה - עמליה 42.29 19951 /43-0052 לא חבר בהתאגדות
10 נוה - חיה 38.54 /43-0020 43-00115 לא חבר בהתאגדות
11 שרה - זוהרה 29.58 /43-006 43-0061 לא חבר בהתאגדות
12 רביב חוה - ובר 24.58 19956 /43-007 לא חבר בהתאגדות