Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
דצמבר 20 מרץ 21 רדר
מושב 8 מתוך 12 תאריך: 14/03/21 סניף: בית בלגיה י"ם מקדם: 2.68
מנהל תחרות: רז אמנון

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר סניף
1 שוחט עזרא - ורשבסקי ציפי 66.88 23726 22011 י"ם - מרכז הברידג' /ירושלים
2 רג'ואן ברטה - כהן פור יעל 62.08 21728 23631 י"ם - מרכז הברידג' / לא חבר בהתאגדות
3 רז אמנון - לא ידוע 58.33 12306 /43-0057 י"ם - בית בלגיה/ לא חבר בהתאגדות
4 צבר רונית - יערי חוה 58.13 40025 17625 י"ם - מרכז הברידג' /ירושלים
5 אלבא - איילה 57.50 /43-004 /43-0010 לא חבר בהתאגדות
6 יחיאלי אורנה - תילי האס 56.88 40763 /43-0001 ירושלים/ לא חבר בהתאגדות
7 רז צילה - אנטין נורמן 53.33 12307 17173 י"ם - בית בלגיה/י"ם - מרכז הברידג'
8 גון - אבי 52.50 43-0065 43-0067 לא חבר בהתאגדות
9 רביב חוה - ובר 48.13 19956 /43-007 לא חבר בהתאגדות
10 אלישיב מירה - שולי 45.83 20507 /43-0029 י"ם - בית בלגיה/ לא חבר בהתאגדות
11 האס דן - פרניקוף דוד 39.79 4600 11659 ירושלים/י"ם - מרכז הברידג'
12 בר אל לייה - עמליה 39.58 19951 /43-0052 לא חבר בהתאגדות
13 נוה - חיה 33.75 /43-0020 43-00115 לא חבר בהתאגדות
14 חדוה - ינקוביץ יהודית 27.29 /43-002 19143 לא חבר בהתאגדות /י"ם - מרכז הברידג'