Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (אונליין)
אביבים כרמל שני בוקר ללא רובוטים
מושב 5 מתוך 5 תאריך: 29/03/21 סניף: אביבים מקדם: 12.32
מנהל תחרות:
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 גרוס לאה - דויד סילביה 63.89 7794 18006 11 נהריה/סביון - קרית אונו
2 גוליק אורי - גוליק איתן 63.73 1414 1413 9 הרצליה - אילה
3 טמיר אלי - אלרן ישראל 63.43 5270 19052 7 חיפה כרמל
4 פרקש רות - בן יהודה יהודית 61.88 5305 2218 5 כפר סבא/כרמיאל
5 קימל שרה - מזרח איתמר 60.19 17400 10813 4 חיפה כרמל/קריות
6 מור אהוד - ירוס מיכאל 58.64 40709 40706 3 חיפה כרמל
7 לוי רוני - בן שמחון אבי 58.33 12052 24816 3 חיפה כרמל/רמת השרון
8 נשר יאן תמר - גילרמן ג ניס 56.64 23543 8000   ת"א - אביבים
9 הלמן קרן - רום מיכל 56.48 9272 3406 2 ת"א - אביבים/כפר סבא
9 טורבוביץ ציפי - ריבק נורית 56.48 17764 21205 2 חיפה כרמל
11 כץ זהבה - לנגי אסף 55.56 8616 12940 2 ת"א - אביבים
12 ויזל לילי - חריר אילנה 53.24 21043 14840   נתניה
13 לביא נירה - מוסקוביץ הקטור 52.78 14641 9130 1 ת"א - אביבים
14 הרמתי עפר - אולגה סימיכ 52.47 1657 25063 1 ת"א - אביבים
15 בכר יוסי - גזית גלי 51.54 722 40227 1 נהריה
16 אפל ליוי - אפל מאיר 51.23 22088 22089 1 ת"א - אביבים/סביון - קרית אונו
17 אלקבץ שלי - קורן אלי 50.46 9510 42686 1 ת"א - אביבים/חיפה כרמל
18 ניצן ניצה - אברהם חיה 49.69 19025 20235   חיפה כרמל
18 עירשי טובה - רוזנברג מירי 49.69 347 7066   ת"א - אביבים
20 איזנברג טלי - טורבוביץ מאיר 48.46 24337 24338   חיפה כרמל
21 אלקבץ אהרן - מירקין לודמילה 48.30 19218 10299   ת"א - אביבים/חיפה כרמל
22 בלאט לובומיר - סולניק אריה 48.15 16453 3038   ת"א - אביבים
23 זורנה ברזוביץ אנה - פאלוך אבלין 47.99 43034 16067   ת"א - אביבים
24 גרינברג שוש - קופמן שרה 47.53 9687 15635   גבעתיים - ברידג' 4 פאן/נס ציונה
25 קס דניאל - אידלסון ארתור 47.38 248 3163   לא חבר בהתאגדות
26 גוברין אבי-ברטי - גרוס ריצארד 46.60 42144 41601   ת"א - אביבים/חיפה כרמל
27 עפרון פרנסין - סף יעל 46.45 14774 16743   סביון - קרית אונו/חדרה - קדימה
28 בנזראי לולה - גלט אהרון 45.37 1445 40141   רמת השרון/ת"א - כיכר המדינה
29 קוטלצקי טובה - אלון הדסה 44.91 20804 7835   ת"א - אביבים
30 יפה פרנקי - גולומב נינה 43.83 17818 12376   חיפה כרמל
31 שחקן מחו"ל - שחקן מחו"ל 43.67 37-0030 37-0030   לא חבר בהתאגדות
32 וייל טובה - ליבלינג לינדה 43.36 20153 20154   חיפה כרמל
33 לוין איטה - כוכבא שלומית 42.44 24634 19097   חיפה כרמל
34 נביא רות - נביא יהודה 40.59 15308 15307   חיפה כרמל
35 כהן ג'ני - בן דוד אבישי 40.28 22367 17851   ת"א - אביבים
36 בייצר מוטי - אלון ליאורה 39.97 12001 5585   חיפה כרמל
37 עשבי יוכבד - מילאת נעמי 35.65 41732 14489   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
38 רום מרים - אבני צבי 32.72 23497 41211   סביון - קרית אונו/ת"א - אביבים