Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
אביבים כרמל שבת אחה"צ
מושב 1 מתוך 4 תאריך: 06/03/21 סניף: אביבים מקדם: 9.28
מנהל תחרות:
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 (רובוט) - סורס אגי 64.15 ROBOT 24242 13 לא חבר בהתאגדות /קריות
2 (רובוט) - בראון ליליאן 62.14 ROBOT 18910 10 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
3 דוד דינה - בליצבלאו ויקי 61.86 8274 16105 9 קריות
4 (רובוט) - ביקוביצקי ורדה 61.47 ROBOT 6234 7 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
5 (רובוט) - צווייג יחזקאל 61.21 ROBOT 13700 5 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
6 שוצמן רחל - מץ דליה 60.95 15908 17803 5 חיפה כרמל
7 (רובוט) - ברנדשטין בתיה 59.89 ROBOT 14192 4 לא חבר בהתאגדות /טבעון - רקפת
8 בארי רפי - בארי מיכל 58.42 16400 16401   ת"א - אביבים
9 (רובוט) - אברהם חיה 58.09 ROBOT 20235 3 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
10 זליקוביץ יעקב - סגל אדריאן 57.98 41859 40853   ת"א - אביבים
11 ורד רונית - טל משה 56.47 17425 2176 4 כפר סבא
12 ויזל לילי - בן שמחון אבי 56.27 21043 24816   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
13 מוסקוביץ הקטור - הכרמלי אמליה 56.25 9130 8688 3 ת"א - אביבים
14 (רובוט) - קרסטניטצקי שולמית 55.92 ROBOT 41315 2 לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
15 חשמונאי רותי - (רובוט) 55.36 13675 ROBOT 2 ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
16 קרן אורה - שיף סמדר 54.71 2362 41358 3 נס ציונה/ת"א - כיכר המדינה
17 ברוידא שרה - בן נחום גילי 54.66 16556 17526 3 סביון - קרית אונו/חיפה כרמל
18 עירשי טובה - וקסלבאום אבנר 53.77 347 12406 2 ת"א - אביבים
19 (רובוט) - כהן עידית 53.53 ROBOT 18719 1 לא חבר בהתאגדות /רחובות
20 ברקוביץ אריה - אוסדצ'י-קפלן אורנה 53.49 2502 17014 2 חיפה כרמל
21 לויט שושנה - רג'ואן מרגלית 52.98 3548 18685   ת"א - אביבים
22 (רובוט) - הורוביץ חנה 52.95 ROBOT 13107 1 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
23 (רובוט) - בנציוני יואל 52.84 ROBOT 9222 1 לא חבר בהתאגדות /ת"א - האקדמיה לברידג'
24 (רובוט) - אגסי פולט 52.36 ROBOT 21496 1 לא חבר בהתאגדות /רעננה - ההגנה
25 (רובוט) - שפנר מיכל 52.341 ROBOT 23720 1 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
26 טל ריבה - טולדנו חנה 52.338 8791 12833 2 השרון/ת"א - אביבים
27 מושקוביץ תמר - שדמון עטרה 52.31 1368 2322   סביון - קרית אונו/ לא חבר בהתאגדות
28 (רובוט) - מעוז גסטון 51.52 ROBOT 42530 1 לא חבר בהתאגדות /נהריה - לב הצפון
29 (רובוט) - סגל שרה 51.33 ROBOT 17420 1 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
30 (רובוט) - כץ זאנה 50.26 ROBOT 15094 1 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
31 (רובוט) - אדלשטיין אברהם 50.16 ROBOT 40533 1 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
32 Caybee - גולומב נינה 49.74 Caybee 12376   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
33 (רובוט) - פרידמן רונית 49.14 ROBOT 18519   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
34 voodooist - ורניה כרמל 48.12 voodooist 24601   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
35 אורן טננבאום אפרת - ברב בנימין 47.55 12991 664   חיפה כרמל/קריות
36 בהירי תמר - שפירא אניטה 47.43 14148 14693   ת"א - אביבים
37 (רובוט) - קס דניאל 47.25 ROBOT 248   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
38 (רובוט) - בכר יוסי 47.12 ROBOT 722   לא חבר בהתאגדות /נהריה
39 לביא נורית - יקים נוגה 46.98 5408 3475   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
40 מלאך יעקב - וקסלבאום חנה 46.86 14443 12405   נס ציונה/ת"א - אביבים
41 (רובוט) - זינגר בני 46.19 ROBOT 9089   לא חבר בהתאגדות /רעננה - ההגנה
42 לוי רוני - אלרן ישראל 45.65 12052 19052   חיפה כרמל
43 ציטיאת פיונה - ציטיאת אלי 44.78 16495 16494   ת"א - אביבים
44 מזרחי שמחה - אליעז רות 44.68 17615 22057   חיפה כרמל
45 (רובוט) - זופניק שושי 43.79 ROBOT 41703   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
46 (רובוט) - נחושתן אביבה 43.42 ROBOT 22528   לא חבר בהתאגדות /נס ציונה
47 שבת דניס - עפרון פרנסין 42.70 10216 14774   ת"א - אביבים/סביון - קרית אונו
48 (רובוט) - בסיס שרית 42.36 ROBOT 23082   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
49 גולדמן גיזי - מרמלשטיין עליזה 42.01 7934 41137   חיפה כרמל
50 אורון רות - arkadiz 41.97 18699 arkadiz   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
51 ניצן ניצה - שמאי אילנה 41.65 19025 13602   חיפה כרמל
52 בצלאל רות - מאור מלי 40.64 7549 17366   פולג- ברידג' פוינט/פ"ת - אם המושבות
53 גל מרדכי - אלון ליאורה 40.10 20231 5585   חיפה כרמל
54 מזרח איתמר - קימל שרה 39.59 10813 17400   קריות/חיפה כרמל
55 גינזבורג מרים - קולסקי איתן 39.47 5635 16086   חיפה כרמל
56 זולקוב גנריאטה - יעקב אברהם 37.57 23264 40496   חיפה כרמל/מועדון הברידג' רחובות
57 ajalagabai - orabreuer 35.29 ajalagabai orabreuer   לא חבר בהתאגדות
58 אדלר יעקב - אדלר אסתר 30.54 18724 18723   ת"א - אביבים