Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
ירושלים - IMP רביעי בערב - מרץ אפריל 2021
מושב 4 מתוך 9 תאריך: 24/03/21 סניף: ירושלים מקדם: 15.55
מנהל תחרות: אבנר ברי
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 חכמי מיכל - יהל נילי 49.67 3912 11658 13 ירושלים
2 שזיפי אילן - שזיפי חנה 33.71 984 983 10 ת"א - כיכר המדינה
3 ספקטור מיכל - ניימן עירית 33.62 6856 7738 8 ת"א - אביבים/ירושלים
4 JEFF1012 - LH2650 32.57 JEFF1012 LH2650   לא חבר בהתאגדות
5 טל ריבה - טולדנו חנה 32.48 8791 12833 5 השרון/ת"א - אביבים
6 רום מיכל - מרמר רוני 29.76 3406 16315 4 כפר סבא/ירושלים
7 אקרמן ראובן - מנדלבאום יצחק 29.43 3799 2054 3 ירושלים
8 בוברוב מתי - ממן גיא 28.86 19137 17554 3 אשקלון
9 כהן עליזה - כהן חיים 26.14 23550 4158 2 אשדוד
10 פוקס איזבלה - אביטל חיים 24.48 13063 41934 2 ירושלים
11 פרקש רות - דרזנר תרצה 22.19 5305 11054 2 כפר סבא/ת"א - אביבים
12 גני יוסף - חוטר יפה 19.43 13268 5687 2 כפר סבא
13 רגב יורם - אלול סימה 19.29 15877 11811 2 כפר סבא
14 גבאי רפי - זנו מרים 18.62 18234 18233 1 ירושלים
15 גרינברג רבקה - קריספי ניסים 17.62 6452 4534 1 ירושלים
16 ינאי פטר - בך ורדה 10.76 3409 4529 1 ירושלים
17 ספיר עוזי - ספיר קייט 5.76 42970 5243 1 ירושלים/י"ם - מרכז הברידג'
18 שרעבי יורם - בן עמי יעקב 5.67 18198 9021 1 ירושלים/ת"א - כיכר המדינה
19 שרון זמירה - פישר אהובה 5.14 19117 24341 1 סביון - קרית אונו
20 רז מזל - כהן אבנר 4.10 14589 9199 1 ירושלים
21 קידר-ויסמן עפרה - גל-אור אלכס 2.43 18272 17575 1 ירושלים/מודיעין
22 הרדון עפרה - קרמר שמואל 1.24 14930 11091 1 י"ם - מרכז הברידג' /חולון - הקנטרי
23 גולדרינג אהובה - לוי יצחק 0.38 16231 17092 1 ת"א - אביבים/ירושלים
24 רפאלי דוד - iraph -2.19 4087 iraph   י"ם - מרכז הברידג' / לא חבר בהתאגדות
25 זיו ישראל - נאמן אמה -2.71 4584 10768   ירושלים
26 ברזילי ליאורה - פרי סוזנה -5.14 17093 22920   י"ם - מרכז הברידג' /ירושלים
27 ליברמן ארנון - שילה ראובן -11.52 40047 17368   סביון - קרית אונו/ירושלים
28 פוקס אריק - רגב עשירה -11.62 42907 18286   טבעון - רקפת /ירושלים
29 רוטברט רינה - קשת דוד -13.76 14190 16997   ירושלים
30 שטרית אבי - חן אברהם -15.95 7748 9276   ירושלים
31 ליבוביץ גורגי - בלושבסקי מיכאל -17.29 43001 42785   ב"ש - בית הברידג'
32 כרמי כרמלה - סגיב מירה -20.05 2804 9011   קריות/סביון - קרית אונו
33 פסטרנק פנחס - נתן מיכה -20.57 19333 12111   פ"ת - ויצו
34 ספיר מרים - נאון דניס -21.52 16245 23024   ירושלים
35 צווייג יחזקאל - גקמן לילית -21.90 13700 11161   ת"א - אביבים/סביון - קרית אונו
36 פרג רחל - פרג אלי -22.48 24352 24353   פ"ת - אם המושבות
37 אלגם יוסף דר - פלד עליזה -22.76 12535 14005   רחובות/נס ציונה
38 לוי עמליה - פרץ שמואל -26.62 13470 16618   כפר סבא
39 שגיב אירית - דורי צביה -28.29 15817 4507   נס ציונה/ת"א - בית הלוחם אפקה
40 חסין נטשה - ברדיצבסקי ולדימיר -33.33 19019 40837   ירושלים
41 bawbjl - azalea99 -34.95 bawbjl azalea99   לא חבר בהתאגדות
42 אצבעוני זהבה - אבישר שוש -38.19 18879 18501   סביון - קרית אונו
43 ירדני יעל - רז ניסן -40.14 15266 15461   ירושלים
44 ברקלי חזי - טננהאוז אסתר -42.33 8602 15264   ירושלים