Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
שני אחה"צ מרץ שירי קרנאור
מושב 1 מתוך 5 תאריך: 01/03/21 סניף: האקדמיה ת"א מקדם: 6.54
מנהל תחרות:
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 (רובוט) - דויד סילביה 69.98 ROBOT 18006 5 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
2 (רובוט) - רובינשטיין מלכה 62.65 ROBOT 19200 4 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
3 (רובוט) - אלזם מרי 60.42 ROBOT 41938 4 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
4 (רובוט) - בנציוני יואל 55.48 ROBOT 9222 3 לא חבר בהתאגדות /ת"א - האקדמיה לברידג'
5 (רובוט) - גולן יעקב 54.09 ROBOT 40716 2 לא חבר בהתאגדות /ת"א - האקדמיה לברידג'
6 (רובוט) - שגיא שמעון 53.63 ROBOT 41671 2 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
7 מושקוביץ תמר - פאור צביה 51.62 1368 4040   סביון - קרית אונו
8 פוקסמן ירחמיאל - אילת מלכה 51.17 1750 13247 1 סביון - קרית אונו
8 Avital_k - ססלר דפנה 51.17 Avital_k 42750   לא חבר בהתאגדות
10 ליטני אורית - דיין רחל 50.93 42959 40734 1 ת"א - האקדמיה לברידג'/סביון - קרית אונו
11 רווה עירית - שרון דליה 50.77 42886 13898 1 סביון - קרית אונו
12 טלמור אורלי - בר מיכאלה 50.08 42182 41394 1 סביון - קרית אונו
13 Runbrid - rona17 46.37 Runbrid rona17   לא חבר בהתאגדות
14 כהן פטרישה - סימקוביץ שרה 44.85 43017 41880   סביון - קרית אונו/ראש העין - גל
15 אורון דליה - פישר אהובה 43.21 18005 24341   סביון - קרית אונו
15 שושן איתמר - סימבליסטה גורג 43.21 22384 16433   סביון - קרית אונו
17 קסלין גרום - מירום אהרון 42.61 2883 4673   סביון - קרית אונו
18 שפט חנה - רובין דורית 42.59 14990 22386   גבעתיים - ברידג' 4 פאן/סביון - קרית אונו
19 danyh - כרמון אלי 42.28 danyh 42187   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
20 fffwanda - גורצקי מריאן 35.11 fffwanda 22079   לא חבר בהתאגדות