Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
שני אחה"צ מרץ שירי קרנאור
מושב 5 מתוך 5 תאריך: 29/03/21 סניף: האקדמיה ת"א מקדם: 6.27
מנהל תחרות:
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 (רובוט) - (רובוט) 69.44 ROBOT ROBOT 4 לא חבר בהתאגדות
2 טובים רחל - קופילוב אלי 65.87 7725 10734 4 סביון - קרית אונו
3 (רובוט) - בר מיכאלה 61.11 ROBOT 41394 3 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
4 (רובוט) - סימבליסטה גורג 57.14 ROBOT 16433 2 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
5 פוקסמן ירחמיאל - אילת מלכה 55.56 1750 13247 2 סביון - קרית אונו
6 מושקוביץ תמר - פאור צביה 53.97 1368 4040 1 סביון - קרית אונו
7 (רובוט) - שגיא שמעון 53.17 ROBOT 41671 1 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
8 fffwanda - גורצקי מריאן 49.60 fffwanda 22079   לא חבר בהתאגדות
9 בן-דוד רוני - קופילוב צפרא 47.22 7728 10733   סביון - קרית אונו
10 Avital_k - ססלר דפנה 46.83 Avital_k 42750   לא חבר בהתאגדות
11 כהן פטרישה - סימקוביץ שרה 43.65 43017 41880   סביון - קרית אונו/ראש העין - גל
12 (רובוט) - אלזם מרי 41.67 ROBOT 41938   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
13 אורון דליה - בק נחמה 40.48 18005 18010   סביון - קרית אונו
14 רווה עירית - שרון דליה 39.68 42886 13898   סביון - קרית אונו
15 (רובוט) - גולן יעקב 38.10 ROBOT 40716   לא חבר בהתאגדות /ת"א - האקדמיה לברידג'
16 שפט חנה - רובין דורית 36.51 14990 22386   גבעתיים - ברידג' 4 פאן/סביון - קרית אונו