Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
ימי ב יולק רשלץ ב03/2021
מושב 5 מתוך 5 תאריך: 29/03/21 סניף: ראשון לציון מקדם: 6.22
מנהל תחרות:
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 גייבסקי נלי - שחר אמיר 59.03 40794 40627 4 חיפה כרמל
2 (רובוט) - גריזים יורם 58.68 ROBOT 11120 4 לא חבר בהתאגדות /יבנה
3 (רובוט) - שינדלר ליאורה 57.99 ROBOT 40877 3 לא חבר בהתאגדות /מבואות חרמון
4 (רובוט) - ליברמן ארנון 56.25 ROBOT 40047 2 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
5 (רובוט) - אלעד רחל 55.56 ROBOT 3696 2 לא חבר בהתאגדות /ת"א - כיכר המדינה
6 רגב אלה - שפנר מיכל 55.21 19978 23720 1 טבעון - רקפת /חיפה כרמל
7 (רובוט) - אקרמן ראובן 53.82 ROBOT 3799 1 לא חבר בהתאגדות /ירושלים
7 (רובוט) - שגיא נעמי 53.82 ROBOT 24534 1 לא חבר בהתאגדות /הרצליה - אילה
9 (רובוט) - מירון מאירה 50.69 ROBOT 21326 1 לא חבר בהתאגדות /ב"ש - חברי הנגב
10 גנוט ישראל - פרנקל גיורא 48.96 18048 13119   כפר סבא
11 (רובוט) - שילה תמר 47.92 ROBOT 42909   לא חבר בהתאגדות /עמק יזרעאל
12 איסרס יעל - איסרס דב 47.22 12895 12246   ראשל"צ - מרכז ספורט /ת"א - כיכר המדינה
13 (רובוט) - בבס סופיה 46.88 ROBOT 20467   לא חבר בהתאגדות /פ"ת - אם המושבות
14 יולביץ שלומית - שקד חנה 45.83 40525 23327   ראשל"צ - בית מכבי
15 (רובוט) - קופלביץ דולי 45.14 ROBOT 22490   לא חבר בהתאגדות /פ"ת - אם המושבות
16 גרינברג טדי - חסין נטשה 40.28 41444 19019   כרמיאל/ירושלים
16 (רובוט) - בונים רוני 40.28 ROBOT 41837   לא חבר בהתאגדות /אילת
18 (רובוט) - גולדשטיין סולנג 36.46 ROBOT 40695   לא חבר בהתאגדות /ראשל"צ - מרכז ספורט