Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (אונליין)
שלישי בוקר במחשב מרץ אפריל
מושב 7 מתוך 9 תאריך: 13/04/21 סניף: מועדון הברידג' רחובות מקדם: 9.46
מנהל תחרות:
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 מסרי גאולה - קרפ דינה 62.42 17835 40534 9 לא חבר בהתאגדות
2 כהן אסתר - פירוז אסתר 62.25 19184 18167 7 לא חבר בהתאגדות
3 ארבל עמוס - ברונשטיין סטנלי 61.44 40271 21544 6 לא חבר בהתאגדות
4 ארליך ברוך - רוטר מריו 60.46 42681 42582 5 לא חבר בהתאגדות
5 וקס רחל - sharon co 59.48 15334 sharon co   לא חבר בהתאגדות
6 אלומות זאב - לוי יהושע 59.31 17661 23737 3 לא חבר בהתאגדות
7 סורל רבקה - קיש תמר 58.82 5248 10948 3 לא חבר בהתאגדות
8 בלס אביבה - קפון לבנה 58.17 11586 7155 2 לא חבר בהתאגדות
9 דר יאיר - דר תמר 57.52 14518 8738 2 לא חבר בהתאגדות
10 נבון יערי מירה - גל-אור אלכס 57.19 24048 17575 2 לא חבר בהתאגדות
11 וינברג דסי - קרדו אורית 56.70 20369 10888 1 לא חבר בהתאגדות
12 פלד תמר - צ'רניחובסקי זיו 55.07 42921 23405 1 לא חבר בהתאגדות
12 מחלב חנה - רחימי רחמים 55.07 21543 13241 1 לא חבר בהתאגדות
14 שטאובר אריה - רגונס פאני 54.90 22530 40261 1 לא חבר בהתאגדות
15 ליפצוק חנה - מיקנברג אירנה 53.76 22039 17719 1 לא חבר בהתאגדות
16 אוליאמפרל אשר - ירדן דן 52.61 21821 15110 1 לא חבר בהתאגדות
17 קריב מיכאל - קמפלר יוסף 52.29 22999 14817 1 לא חבר בהתאגדות
18 פרגר רוני - לונדון אילנה 50.65 16291 40052 1 לא חבר בהתאגדות
19 שרון כרמל - מיכאלי עדי 50.49 17833 41724 1 לא חבר בהתאגדות
20 פינטו תמר - יעקב אברהם 49.67 23661 40496   לא חבר בהתאגדות
21 נתן מינה - ויינר שפרה 48.86 15086 21538   לא חבר בהתאגדות
21 אוקון הדסה - כהן אינה 48.86 21447 23966   לא חבר בהתאגדות
21 פינקוביץ רלי - edna eli 48.86 41924 edna eli   לא חבר בהתאגדות
24 liulional - ewa031103 47.88 liulional ewa031103   לא חבר בהתאגדות
25 אדר אילנה - אלדאג גלילה 44.93 40681 24748   לא חבר בהתאגדות
26 צנעני אילנה - פרידלנדר דודי 43.30 17408 12719   לא חבר בהתאגדות
26 שוורצברג בת שבע - פולק ציפי 43.30 42584 42241   לא חבר בהתאגדות
28 בן חץ לאה - דורון יונה 42.32 19936 19935   לא חבר בהתאגדות
29 לויתן אירנה - רזיאל מעיינה 41.50 18470 15336   לא חבר בהתאגדות
30 בן יאיר שלומית - שטיין נורית 41.01 40016 23558   לא חבר בהתאגדות
31 שקד ציפי - מודיורוש מרים 39.87 14803 14725   לא חבר בהתאגדות
32 מזרחי שושנה - בנדהיים דוקטור אורי 39.54 42763 2102   לא חבר בהתאגדות
33 רוקח יוסי - אהרוני אבי 37.09 24689 4587   לא חבר בהתאגדות
34 דקטר בלהה - ברונשטיין אסתר 36.27 17488 22556   לא חבר בהתאגדות
35 חן עדינה - גפני מריאנה 36.11 42551 42979   לא חבר בהתאגדות
36 גיטלר בקי - almadalia 32.03 41248 almadalia   לא חבר בהתאגדות