Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-רביעי-16:00
מושב 2 מתוך 5 תאריך: 10/03/21 סניף: מושבות-שמריהו מקדם: 10.03
מנהל תחרות:
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 טיקוצינסקי מלכה - ניצן רינה 68.07 8643 20459 9 ת"א - אביבים/ת"א - כיכר המדינה
2 (רובוט) - רסין רותי 64.60 ROBOT 9040 7 לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
3 גלברד מרדכי - פולק גו 60.33 612 23835 5 נהריה - לב הצפון/ת"א - בית הלוחם אפקה
4 שואל דוד - קרידי אילנה 58.98 42068 19762 4 פולג- ברידג' פוינט/רמת השרון
5 ענבר ציפורה - רינות מישל 57.88 4053 12256 4 רמת השרון
6 גוטפריד ורדה - קצר מרגלית 57.78 20384 40158 3 פולג- ברידג' פוינט
7 גל-לוי ארנה - בקר ג'ני 57.59 40351 41452 2 רעננה - ההגנה/פולג- ברידג' פוינט
8 (רובוט) - מאור מלי 57.58 ROBOT 17366 2 לא חבר בהתאגדות /פ"ת - אם המושבות
9 ידלין דורון - אלקלעי משה 56.59 4830 21482 2 פ"ת - אם המושבות/גבעתיים - ברידג' 4 פאן
10 מילנר חיה - קליין יעקב 55.73 9800 21311 1 פ"ת - אם המושבות
11 (רובוט) - רוזין משה 54.64 ROBOT 42676 1 לא חבר בהתאגדות /פ"ת - אם המושבות
12 (רובוט) - גיא יואל 52.17 ROBOT 17603 1 לא חבר בהתאגדות /פולג- ברידג' פוינט
13 קלר יצחק - אנטין דוד 51.94 9105 3524 1 פ"ת - אם המושבות/ת"א - בית הלוחם אפקה
14 מוסקוביץ הקטור - הכרמלי אמליה 51.93 9130 8688 1 ת"א - אביבים
15 (רובוט) - בורלא קלמי 50.78 ROBOT 7658 1 לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
16 (רובוט) - אורן אברהם 49.54 ROBOT 42918   לא חבר בהתאגדות /נהריה - לב הצפון
17 ניב איתנה - הראל אתי 49.35 19720 19766   רמת השרון
18 (רובוט) - לויתן שרה 47.51 ROBOT 23836   לא חבר בהתאגדות /ת"א - בית הלוחם אפקה
19 (רובוט) - ויסבוך לוציה 46.94 ROBOT 8001   לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
20 (רובוט) - מן פנינה 46.48 ROBOT 24470   לא חבר בהתאגדות /פולג- ברידג' פוינט
21 פז שרה - וכט רפאל 45.74 8631 3191   רמת השרון
22 פיזנטי ליאורה - דילנברגר זיוה 44.91 17047 19775   רמת השרון/פ"ת - אם המושבות
23 סידי בתיה - הרץ רבקה 44.52 22964 21735   פ"ת - אם המושבות
24 (רובוט) - ליטמן אולגה 44.49 ROBOT 43026   לא חבר בהתאגדות /פ"ת - אם המושבות
25 איסרס יעל - איסרס דב 44.16 12895 12246   ראשל"צ - מרכז ספורט /ת"א - כיכר המדינה
26 (רובוט) - קדם משה 43.16 ROBOT 3590   לא חבר בהתאגדות
27 (רובוט) - שקד גדעון 43.06 ROBOT 24355   לא חבר בהתאגדות /פ"ת - אם המושבות
28 בנזראי לולה - בן-אברהם זאב 41.04 1445 3122   רמת השרון/פ"ת - אם המושבות
29 ברקן הלנה - ברקן יואל 40.40 20063 16613   רעננה - ההגנה
30 (רובוט) - כוגן רעיה 38.43 ROBOT 9385   לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
31 דוקטורס גפרי - דוקטורס מרים 37.12 17276 17278   השרון
32 (רובוט) - שיף מכאלה 37.11 ROBOT 21078   לא חבר בהתאגדות /רמת השרון