Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
מרץ מבואות
מושב 3 מתוך 5 תאריך: 17/03/21 סניף: מבואות חרמון מקדם: 9.14
מנהל תחרות: רז עופר

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 שפירא משה - מהלר אבי 69.53 40785 14363 8 מבואות חרמון
2 פרנס גיא - אוריאל אורה 62.20 40873 41952 6 מבואות חרמון
3 גלבוע אורה - גלבוע רוני 58.85 18161 18162 5 מבואות חרמון
4 כהן בני - כהן יעקב 47.92 6806 6805   מבואות חרמון
5 כהן ישע - יוגב אייל 46.88 1726 40842   מבואות חרמון
6 עוזר יורם - הובר אלימלך 46.73 16082 9668   מודיעין/מבואות חרמון
7 אופיר קלמן - רונן אורי 45.40 41529 40904   מבואות חרמון
8 בטר שי - אייזן בריאן 45.14 8100 42327   מבואות חרמון
8 דדיה יעקב - כרמלי מיכל 45.14 21740 40782   מבואות חרמון
10 רוטשילד חנן - רז עופר 42.88 1751 19053   מבואות חרמון
11 נוי אסתר - קפלן בלה 35.94 42658 42580   מבואות חרמון