Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
מרץ מבואות
מושב 4 מתוך 5 תאריך: 24/03/21 סניף: מבואות חרמון מקדם: 10.32
מנהל תחרות: רז עופר

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 פרנס גיא - בלייר שלום 63.84 40873 40715 9 מבואות חרמון
2 כץ אברהם - גלפז מתנן 61.25 1755 2170 7 מבואות חרמון
3 כהן ישע - יוגב אייל 58.46 1726 40842 6 מבואות חרמון
4 כהן בני - כהן יעקב 56.55 6806 6805 5 מבואות חרמון
5 רוטשילד חנן - רז עופר 52.23 1751 19053 4 מבואות חרמון
6 שפירא משה - מהלר אבי 51.25 40785 14363 3 מבואות חרמון
7 עוזר יורם - הובר אלימלך 45.09 16082 9668   מודיעין/מבואות חרמון
8 גלבוע אורה - גלבוע רוני 44.92 18161 18162   מבואות חרמון
9 בטר שי - אייזן בריאן 43.36 8100 42327   מבואות חרמון
10 דדיה יעקב - זק כהן 37.95 21740 19-01   מבואות חרמון/ לא חבר בהתאגדות
11 אופיר קלמן - רונן אורי 36.16 41529 40904   מבואות חרמון