Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
מרץ מבואות
מושב 5 מתוך 5 תאריך: 31/03/21 סניף: מבואות חרמון מקדם: 8.75
מנהל תחרות:
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 גלבוע אורה - גלבוע רוני 63.33 18161 18162 4 מבואות חרמון
2 (רובוט) - שינדלר ליאורה 61.67 ROBOT 40877 3 לא חבר בהתאגדות /מבואות חרמון
3 עוזר יורם - הובר אלימלך 58.33 16082 9668 2 מודיעין/מבואות חרמון
4 רוטשילד חנן - רז עופר 56.67 1751 19053 2 מבואות חרמון
5 בטר שי - אייזן בריאן 54.44 8100 42327 2 מבואות חרמון
6 פריזם יוסף - יוגב אייל 50.00 11065 40842 1 טבעון - רקפת /מבואות חרמון
7 שאו מייק - סמסון ברכה 49.44 40235 41655   מבואות חרמון
8 (רובוט) - גלפז מתנן 48.89 ROBOT 2170   לא חבר בהתאגדות /מבואות חרמון
9 חוטר משה - בלייר שלום 42.78 6813 40715   מבואות חרמון
10 אוריאל אורה - שפירא משה 41.67 41952 40785   מבואות חרמון
11 כהן ישע - הראלי שמואל 40.00 1726 40250   מבואות חרמון
12 (רובוט) - דויטש פיק לאה 32.78 ROBOT 41558   לא חבר בהתאגדות /מבואות חרמון