Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום שלישי בוקר מרס גבעתיים
מושב 4 מתוך 5 תאריך: 23/03/21 סניף: רמת גן מקדם: 10.04
מנהל תחרות: ארנון גדי

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 לביא משה - כהן איציק 68.40 24415 22412 9 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
2 שחם מוטי - סגל קרל 58.76 21057 40722 7 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
3 פרץ אביבה - פירוטין רפי 56.89 163 1555 6 ת"א - כיכר המדינה
4 שריג בועז - ארנון גדי 56.29 40884 4592 5 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
5 לסטר מאיר - ז'רמונסקי חיים 54.40 17524 21383 4 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
6 פרל סלביק - קריי דניאלה 51.89 40609 40390 3 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
7 כהן לביא מרים - שלף מרים 51.56 19627 19660 2 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
8 ברק רות - תדמור אורי 45.11 6944 40088   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
9 גולדברג אבי - קוגמן שאול 44.00 40090 40810   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
10 רומנו משה - משיח משה 41.43 20548 20181   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
11 לבינסקי יעל - מרידך תקוה 41.00 18016 22668   גבעתיים - ברידג' 4 פאן/ר"ג - מרום נווה
12 ניר עם אסתר - ציפין עודד 39.06 41308 17725   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
13 גולדברג חנה - סולקוביץ אלכס 38.57 9814 21945   גבעתיים - ברידג' 4 פאן