Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום שלישי בוקר מרס גבעתיים
מושב 5 מתוך 5 תאריך: 30/03/21 סניף: רמת גן מקדם: 9.04
מנהל תחרות: ארנון גדי

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 רויטר משה - ברונר שושנה 63.43 10648 13753 9 ת"א - כיכר המדינה/גבעתיים - ברידג' 4 פאן
2 סימציס שושנה - סבו אהובה 58.48 41307 708 7 גבעתיים - ברידג' 4 פאן/ת"א - בית הלוחם אפקה
3 שריג בועז - ארנון גדי 58.10 40884 4592 6 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
4 חלמיש רבקה - צור נאוה 56.10 16930 40772 4 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
5 שחם מוטי - סגל קרל 55.14 21057 40722 4 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
6 גולדברג חנה - בומש חוי 54.56 9814 22479 3 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
7 וולפגור אתי - כהן איציק 53.71 20331 22412 2 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
8 פרץ אביבה - פירוטין רפי 52.67 163 1555 2 ת"א - כיכר המדינה
9 רומנו משה - משיח משה 45.11 20548 20181   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
10 גולדברג אבי - קוגמן שאול 42.22 40090 40810   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
11 לסטר מאיר - ז'רמונסקי חיים 40.00 17524 21383   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
12 לבינסקי יעל - מרידך תקוה 35.11 18016 22668   גבעתיים - ברידג' 4 פאן/ר"ג - מרום נווה
13 פרל סלביק - קריי דניאלה 27.89 40609 40390   גבעתיים - ברידג' 4 פאן