Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
יום שני ערב- מרץ אונליין
מושב 3 מתוך 4 תאריך: 22/03/21 סניף: רמת גן מקדם: 11.65
מנהל תחרות:
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 (רובוט) - פז אפי 68.75 ROBOT 7966 4 לא חבר בהתאגדות /ר"ג - מרום נווה
2 בן עמי חנן - ארנון גדי 56.94 4568 4592 3 ירושלים/גבעתיים - ברידג' 4 פאן
3 מוסקוביץ ליליאנה - ריזנברג אורלי 56.25 16129 16451 2 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
4 (רובוט) - פדלון אורה 49.31 ROBOT 24901   לא חבר בהתאגדות /ר"ג - מרום נווה
5 פטלאך ריטה - לרנר מנחם 47.92 40125 24584   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
5 (רובוט) - אלקלעי משה 47.92 ROBOT 21482   לא חבר בהתאגדות /גבעתיים - ברידג' 4 פאן
7 (רובוט) - רונן חנה 45.14 ROBOT 21764   לא חבר בהתאגדות /גבעתיים - ברידג' 4 פאן
8 אמדו דליה - לביא משה 44.44 40356 24415   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
9 אביטבול מרדכי - כהן יהודה 43.75 40327 6866   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
10 רבינוביץ דורון - מנדלאוי אמי 39.58 17285 17340   גבעתיים - ברידג' 4 פאן