Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
ום ראשון אחהצ מרץ-אפריל
מושב 1 מתוך 7 תאריך: 07/03/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 0.50
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר סניף
1 ריבקינד אברהם - ארן חביבה 60.83 22-0181 40230 לא חבר בהתאגדות /חיפה - רמת אלון
2 פרידמן ליליאן - זלינגר רות 54.17 22-3009 21743 לא חבר בהתאגדות
3 ריבקינד רות - מנצר רחל 53.33 22-0171 17122 לא חבר בהתאגדות
4 מנדלר אסתר - חמדה פרידה 51.67 22-0185 22-0226 לא חבר בהתאגדות
5 עשת רונית - לזר שילה 40.83 4221 16339 לא חבר בהתאגדות
6 דקל דני - דקל דיתה 39.17 22-0552 22-0551 לא חבר בהתאגדות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר סניף
1 אנגלשטיין ישראל - בן דב פיזנטי עדנה 73.33 41602 19226 לא חבר בהתאגדות
2 פועה סלומון - מיכל מאיר 49.17 22-3026 22-3027 לא חבר בהתאגדות
2 לזר רחל - אגרט מריה ריצ'י 49.17 40201 23899 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
4 יהודית לרנר - גליה שהם 46.67 22-3007 22-3006 לא חבר בהתאגדות
5 נפתלי אסתר - סגל ציפי 41.67 22-0482 41603 לא חבר בהתאגדות
6 שרה ורטהיים - משה ורטהיים 40.00 22-0515 22-0524 לא חבר בהתאגדות