Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום שלישי בוקר מרץ
מושב 2 מתוך 4 תאריך: 16/03/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 5.59
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 קולסקי מינה - קרמר ליאורה 66.27 11069 8174 4 חיפה כרמל
2 גודוביץ צילה - זומר קלריסה 59.52 15622 18665 3 חיפה כרמל
3 שקולניק ליאורה - מועדון 57.94 19927 0 3 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
4 לוין איטה - הוד מורי 47.62 24634 20266   חיפה כרמל
5 טיבן אילנה - רמן נחום 40.48 923 18883   חיפה כרמל
6 סידי אראלה - בלום חנה 40.08 40943 41055   חיפה כרמל
7 פרלמן אמנון - ספקטור משה 38.10 20980 18417   חיפה - רמת אלון צביקה/חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 הבר שמעון - הולצמן זאב 61.11 5944 23768 4 חיפה כרמל
2 טייג יוסי - גוטליב ליפא 56.35 16088 16359 3 חיפה כרמל
3 לוי רוני - בירמן יצחק 51.59 12052 20587 3 חיפה כרמל
4 וורמברנד עדנה - קלינגר אביבה 51.19 14457 14599 2 חיפה כרמל
5 כץ אירינה - גרינברג ויקטוריה 47.62 41136 41317   חיפה כרמל
6 סכנין חוה - פרסט רחל 43.25 40948 40871   חיפה כרמל
7 פורת מרים - בלנק שרה 38.89 21564 40578   חיפה כרמל