Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום שלישי בוקר מרץ - HANDICAP
מושב 2 מתוך 4 תאריך: 16/03/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 5.59
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 קולסקי מינה - קרמר ליאורה 64.57 11069 8174 4 חיפה כרמל
2 שקולניק ליאורה - מועדון 60.23 19927 0 3 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
3 גודוביץ צילה - זומר קלריסה 59.07 15622 18665 3 חיפה כרמל
4 לוין איטה - הוד מורי 48.92 24634 20266   חיפה כרמל
5 סידי אראלה - בלום חנה 42.63 40943 41055   חיפה כרמל
6 פרלמן אמנון - ספקטור משה 39.14 20980 18417   חיפה - רמת אלון צביקה/חיפה כרמל
7 טיבן אילנה - רמן נחום 37.52 923 18883   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 הבר שמעון - הולצמן זאב 56.91 5944 23768 4 חיפה כרמל
2 טייג יוסי - גוטליב ליפא 55.15 16088 16359 3 חיפה כרמל
3 וורמברנד עדנה - קלינגר אביבה 51.49 14457 14599 3 חיפה כרמל
4 לוי רוני - בירמן יצחק 50.88 12052 20587 2 חיפה כרמל
5 כץ אירינה - גרינברג ויקטוריה 49.42 41136 41317   חיפה כרמל
6 סכנין חוה - פרסט רחל 44.55 40948 40871   חיפה כרמל
7 פורת מרים - בלנק שרה 40.94 21564 40578   חיפה כרמל