Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום שלישי בוקר מרץ
מושב 3 מתוך 4 תאריך: 23/03/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 6.00
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 לוי רוני - בירמן יצחק 69.22 12052 20587 3 חיפה כרמל
2 אלוני ישי - קמה יעל 57.66 40970 19199 2 חיפה כרמל
3 גודוביץ צילה - זומר קלריסה 50.78 15622 18665 2 חיפה כרמל
4 כהן מרגרט - פזי נחמה 36.18 40941 8309   חיפה כרמל
5 סידי אראלה - בלום חנה 35.47 40943 41055   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 הבר שמעון - הולצמן זאב 59.22 5944 23768 3 חיפה כרמל
2 נחמיאס יוסף - מועדון 58.91 40234 0 2 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
3 טייג יוסי - גוטליב ליפא 51.72 16088 16359 2 חיפה כרמל
4 וורמברנד עדנה - קלינגר אביבה 43.91 14457 14599   חיפה כרמל
5 כץ אירינה - גרינברג ויקטוריה 35.53 41136 41317   חיפה כרמל