Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום שלישי בוקר מרץ
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 30/03/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 6.79
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 הילזנרד אנני - סבן אאידה 67.39 5598 11598 5 חיפה כרמל
2 גודוביץ צילה - זומר קלריסה 62.27 15622 18665 4 חיפה כרמל
3 פרלמן אמנון - ספקטור משה 57.02 20980 18417 3 חיפה - רמת אלון צביקה/חיפה כרמל
4 כהן רבקה - ארי חנה 56.10 11391 18011 3 חיפה כרמל
5 אלוני ישי - קמה יעל 50.00 40970 19199 2 חיפה כרמל
6 טיבן אילנה - רמן נחום 42.13 923 18883   חיפה כרמל
7 סידי אראלה - בלום חנה 33.72 40943 41055   חיפה כרמל
8 מיליטיאנו פליצ'ה - סורוגון פנינה 28.47 23425 21576   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 לוי רוני - בירמן יצחק 59.26 12052 20587 5 חיפה כרמל
2 הבר שמעון - הולצמן זאב 55.36 5944 23768 4 חיפה כרמל
3 נחמיאס יוסף - מועדון 54.50 40234 0 3 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
4 גרינברג ויקטוריה - רזניקוב ראיסה 50.86 41317 23644 3 חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון
5 וורמברנד עדנה - קלינגר אביבה 46.96 14457 14599   חיפה כרמל
6 טייג יוסי - גוטליב ליפא 43.12 16088 16359   חיפה כרמל
7 סכנין חוה - פרסט רחל 39.95 40948 40871   חיפה כרמל