Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום שלישי בוקר מרץ - HANDICAP
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 30/03/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 6.79
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 הילזנרד אנני - סבן אאידה 63.29 5598 11598 5 חיפה כרמל
2 גודוביץ צילה - זומר קלריסה 62.42 15622 18665 4 חיפה כרמל
3 פרלמן אמנון - ספקטור משה 58.67 20980 18417 3 חיפה - רמת אלון צביקה/חיפה כרמל
4 כהן רבקה - ארי חנה 55.99 11391 18011 3 חיפה כרמל
5 אלוני ישי - קמה יעל 49.9 40970 19199   חיפה כרמל
6 טיבן אילנה - רמן נחום 39.78 923 18883   חיפה כרמל
7 סידי אראלה - בלום חנה 36.87 40943 41055   חיפה כרמל
8 מיליטיאנו פליצ'ה - סורוגון פנינה 30.12 23425 21576   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 לוי רוני - בירמן יצחק 59.16 12052 20587 5 חיפה כרמל
2 נחמיאס יוסף - מועדון 55.39 40234 0 4 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
3 גרינברג ויקטוריה - רזניקוב ראיסה 53.26 41317 23644 3 חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון
4 הבר שמעון - הולצמן זאב 51.75 5944 23768 3 חיפה כרמל
5 וורמברנד עדנה - קלינגר אביבה 47.85 14457 14599   חיפה כרמל
6 טייג יוסי - גוטליב ליפא 42.52 16088 16359   חיפה כרמל
7 סכנין חוה - פרסט רחל 41.84 40948 40871   חיפה כרמל