Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
יום רביעי בוקר גבעתיים מרץ
מושב 2 מתוך 3 תאריך: 24/03/21 סניף: רמת גן מקדם: 9.50
מנהל תחרות: ארנון גדי

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 שריג בועז - ארנון גדי 62.00 40884 4592 6 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
2 לובצקי חנה - תדמור אורי 57.00 22664 40088 5 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
3 ציפין עודד - לסטר מאיר 52.00 17725 17524 4 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
4 עמית רות - גולדברג חנה 46.00 21225 9814   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
5 צור נאוה - חלמיש רבקה 45.00 40772 16930   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
6 וולפגור אתי - כהן איציק 38.00 20331 22412   גבעתיים - ברידג' 4 פאן